Käyttöohje

Reitin haku

Reitin lähtöpaikan ja määränpään voi osoittaa kartalta tai syöttää tekstinä sivun vasemman reunan kenttiin. Tekstivaihtoehdossa käyttäjälle ehdotetaan mahdollisia valintoja kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen. Palvelu tunnistaa katuosoitteet ja paikannimet. Kartalta osoitettaessa haetaan klikkauskohtaa lähinnä sijaitseva osoite. Mikäli klikkauskohdan läheisyydestä ei löydy katuosoitteita, näytetään valitun pisteen koordinaatit. Haku käynnistetään automaattisesti kunhan sekä lähtöpaikka että määränpää on valittu. Haun voi tehdä myös käyttäen ”Hae”-painiketta.

Kauttakulkupisteet

Reitin lähtöpaikan ja määränpään välille on mahdollista lisätä kauttakulku- eli välipisteitä. Välipiste lisätään klikkaamalla kartalta kohtaa, johon välipiste halutaan sijoittaa. Välipisteet ovat numeroituja ja niiden kautta kuljetaan numerojärjestyksessä. Välipistettä voidaan siirtää raahamalla niitä kartalla uuteen kohtaan. Välipisteiden järjestystä voidaan muuttaa raahamalla niitä sivun vasemmassa reunassa näkyvässä valikossa. Uusi reitti lasketaan automaattisesti aina reititystietojen muuttuessa kunhan lähtöpaikka ja määränpää on valittuna. Välipisteen voi poistaa reitiltä valitsemalla ”Poista” sivun vasemman reunan valikosta ko. pisteen kohdalta. Välipisteen poisto on mahdollista myös kartalla näkyvän karttapinnin kohdalla, käyttäen karttapinnin vasemmassa yläkulmassa olevaa ruksia. Kaikki välipisteet voidaan poistaa yhdellä kertaa klikkaamalla karttaa ja valitsemalla ”Poista välipisteet”.

Reittilinkin lähettäminen

Haettuun reittiin on mahdollista lähettää linkki kartan yläpuolella olevan Lähetä linkki -toiminnon avulla. Linkki reittiin lähetetään sähköpostitse, syöttämällä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteet.

Reitin laskenta

Oletuksena reitti lasketaan kevyen liikenteen väyliä pitkin, mikäli mahdollista. Alasvetovalikosta voi valita reititystavaksi kevyen liikenteen väyliä suosivan tai suorimman reitin ilman painotuksia. Suorin reitti –vaihtoehto käsittelee kevyen liikenteen väyliä ja katuja samanarvoisina.

Hakutulos

Reitti näytetään kartalla, lisäksi kerrotaan reitin pituus ja laskennallinen ajoaika tekstimuodossa. Karttaesityksessä eri väylätyypit on erotettu värisävyillä. Käytössä olevat luokat ovat pyörätie ja katuverkossa kulkeva osuus, jotka näytetään omalla väreillään. Ajoaikaan voi vaikuttaa muuttamalla nopeuden haluamakseen.

Reitin tulostaminen

Koko reitin voi tulostaa osiin pilkottuna sivun oikean yläreunan tulostustoiminnolla. Reitti pilkotaan osiin siten, että tulosteessa kaksi tarkimman tason karttakuvaa mahtuu yhdelle A4-paperille. Mikäli haettu reitti on pitkä, karttakuvia saattaa olla paljon. Tulostusikkunassa voi sulkea osan karttakuvista turhan paperinkulutuksen välttämiseksi.

Selainvaatimukset

Pyöräilyn ja kävelyn Reittioppaan käyttöliittymän olennaisin osa on AJAX-teknologiaan perustava karttanäyttö, joten palvelun käyttö on mahdollista vain kohtuullisen uusilla selaimilla. Toimivuus on testattu Chrome-, Firefox-, Internet Explorer-, Opera- ja Safari-selainten uusilla versioilla.

Käytetyt aineistot

Reittiehdotukset lasketaan eri paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Käytössä on Tampereen kaupungin ylläpitämä kevyen liikenteen reittiverkko, sekä kansallinen katu- ja tietietokanta Digiroad.

Karttasymbolien selitykset

Reitti

icon = Reitin alkupiste

icon = Reitin loppupiste

icon = Reitin kauttakulku- eli välipiste

icon = Pyörätie (asfaltti)

icon = Pyörätie (hiekka)

icon = Pyörätie, jolle ei ole päällystetietoa lähdeaineistossa.

icon = Katuverkkoa pitkin kulkeva osuus

icon = Reitti linnuntietä pitkin (paikka osoitettu väylästön ulkopuolelle)

Kohteet

icon = Jyrkkä mäki

icon = Vaarallinen risteys

icon = Pyöräpysäköinti

Powered by CGI